සිංහල தமிழ் English
Medium_athaulla

A. L. M. Athaullah

Member of Parliament (MP)

Icon_congress

National Congress (NC), from the Ampara district

0773104429 [email protected]

          [email protected]

SUMMARY

#169

Overall Rank

#1

Party Rank

20

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 58
281-03 (2021-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
281-03 (2021-01-07) Point of Order - Other
Page 41
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-10-06
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress National Congress (NC),
Contact
Address
Residence: South Road Akkaraipattu 01
Office: 4/147 1/1 Thalakotuwa gardens Colombo 5
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773104429
Telephone
Residence:
Office:
Secretary Contact Information
Name: Mr J M Wasim
Email: [email protected]
Mobile: 0777587284/075761380
Telephone:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.