සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

Buddhika Pathirana

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Matara district

0777306922 [email protected]

0412223865 / 0714306922 [email protected]

SUMMARY

#1

Overall Rank

#1

Party Rank

414

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 87
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 8
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 13
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 24
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 14
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 20
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-03-17
Gender: Male
Education
School: Rahula MV, Mathara
Undergraduate: MBBS, University of Kelaniya
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Address
Residence: 99, Rahula Road, Matara
Office: Samadi Medura, 47, Sri Ratnapala Mw, Matara
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777306922
Telephone
Residence: 0412223865 / 0714306922
Office: 0412230946
Secretary Contact Information
Name: Mr. M.C. Dushantha
Email: [email protected]
Mobile: 0716306922
Telephone: 0412230946

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.