සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda

Douglas Devananda

Minister - Fisheries

Icon_party

Eelam People's Democratic Party (EPDP), from the Jaffna district

112503467 [email protected]

SUMMARY

#85

Overall Rank

#1

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Notification
Page 74
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 10
281-11 (2021-02-23) Petitions
Page 7
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
280-16 (2020-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
280-15 (2020-12-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
280-15 (2020-12-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
280-15 (2020-12-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
280-15 (2020-12-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
280-15 (2020-12-09) Written Question- Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-11-10
Gender: male
Education
School: Jaffna Central College, Jaffna
School 2: Colomba Hindu College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party Eelam People's Democratic Party (EPDP),
Contact
Telephone: 112503467
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.