සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

Ranjith Madduma Bandara

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), From National List

552277489 / 555672634 [email protected]

SUMMARY

#89

Overall Rank

#34

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 16
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 31
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 15
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 21
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 11
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 10
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-08-25
Gender: male
Education
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 552277489 / 555672634
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.