සිංහල தமிழ் English
Medium_wickramanayaka

Vidura Wikramanayaka

State Minister - National Heritage, Performing Arts and Rural Arts Promotion

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Kalutara district

342264477 [email protected]

SUMMARY

#153

Overall Rank

#90

Party Rank

31

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 23
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-04 (2021-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-01 (2021-03-09) Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-11-07
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BSc, Agriculture, University of Philippines
Postgraduate: Philippines, VITARICH corporation, Consultant, Intl Institute of Rural Construction,
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 342264477
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.