සිංහල தமிழ் English
Medium_ataulla

ඒ. එල්. එම්. අතාඋල්ලා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_congress

ජාතික කොංග්‍රසය, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

672277231 [email protected]

සාරාංශය

#159

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

13

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 58
281-03 (2021-01-07) Point of Order - Other
Page 41
281-03 (2021-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 45

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1957-10-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_congress ජාතික කොංග්‍රසය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 672277231
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.