සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

අමාත්‍ය - මහාමාර්ග

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

372229729 / 372236608 [email protected]

සාරාංශය

#11

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#4

පක්ෂයේ ශේණිය

450

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
283-02 (2021-05-05) Notification Page 5
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-15 (2021-04-23) Notification Page 5
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 12
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 18
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 11
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-05-12
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 372229729 / 372236608
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.