සිංහල தமிழ் English
Medium_sabry

එම්. යූ. එම්. අලි සබ්රි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

[email protected]

011 2577757 [email protected]

සාරාංශය

#14

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#5

පක්ෂයේ ශේණිය

162

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 51
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 13
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 35
282-04 (2021-03-24) Written Question- Response Page 25
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
281-10 (2021-02-12) Question by Private Notice – Response Page 13
281-08 (2021-02-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 12
281-05 (2021-01-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1970-05-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
Contact
Address
Residence: No. 5, 27th Lane, Colombo 03.
Office: අංක 5, 27 වන පටුමග, කොළඹ 03.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
දුරකථනය
Residence: 011 2577757
Office: 011 2431846 / 077 7388822
Secretary Contact Information
Name:
ඊමේල්: [email protected]
Mobile: 077 3212616
දුරකථනය: 011 2433192

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.