සිංහල தமிழ் English
Medium_wickramanayaka

විදුර වික්‍රමනායක

අමාත්‍ය - කම්කරු

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

0777274522 [email protected]

0342264477 [email protected]

සාරාංශය

#149

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#88

පක්ෂයේ ශේණිය

44

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 23
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-04 (2021-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-01 (2021-03-09) Oral Contribution Page 87

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1959-11-07
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: BSc, Agriculture, University of Philippines
පශ්චාත් උපාධිය: Philippines, VITARICH corporation, Consultant, Intl Institute of Rural Construction,
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
Contact
Address
Residence: 348, Panadura Rd, Horana
Office: 4th Floor, Sethsiripaya, Stage II, Battaramulla
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777274522
දුරකථනය
Residence: 0342264477
Office: 0342260954
Secretary Contact Information
Name: Mr. Dudley Weerakkody
ඊමේල්: [email protected]
Mobile: 0713392441
දුරකථනය: 0342260954

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.