සිංහල தமிழ் English
Medium_kumar

அ. அரவிந்த் குமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

0710364374 [email protected]

777727472 / 552231526 [email protected]

சுருக்கம்

#202

மொத்த தரவரிசை

#50

கட்சி தரவரிசை

8

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-6 (2020-10-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
278-1 (2020-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 143
277-7 (2020-09-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 163

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Joseph's College, Gampola
School 2: St. Anthony's College, Katugastota
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
Contact
Address
Residence: No 271/19 Resta Garden,Muditha Mawatha.Kerawalapitiya,Hendala,Wattala & No 19,Badulpitiya road Badulla
Office: இல. 271/19, ரெஸ்டா காடன்,கெரவலபிட்டிய, வத்தளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0710364374
Telephone
Residence: 777727472 / 552231526
Office:
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.