සිංහල தமிழ் English
Medium_athaulla

ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

தேசிய காங்கிரஸ், அம்பாரை மாவட்டம்

0773104429 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#169

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 58
281-03 (2021-01-07) Point of Order - Other
Page 41
281-03 (2021-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress தேசிய காங்கிரஸ்,
Contact
Address
Residence: South Road Akkaraipattu 01
Office: தெற்கு வீதி, அக்கரைப்பற்று 01 கிழக்கு வாசல், காதிரிய்யா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று 01.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773104429
Telephone
Residence:
Office:
Secretary Contact Information
Name: Mr J M Wasim
Email: [email protected]
Mobile: 0777587284/075761380
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.