සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakse

அஜித் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 7921475 [email protected]

047 3470707 [email protected]

சுருக்கம்

#212

மொத்த தரவரிசை

#137

கட்சி தரவரிசை

36

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 143
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 137
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 73
282-08 (2021-04-06) Oral Contribution Page 79
282-08 (2021-04-06) Oral Contribution Page 72
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 10
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 11
282-04 (2021-03-24) Oral Contribution Page 60
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution - Core Statements Page 51
281-08 (2021-02-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-01-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Hungama Vijayaba Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: Rajapakse Niwasa, Pallerota, Mabadala
Office: ராஜபக்ஷ இல்லம், பல்லேரெட, மாமடல, அம்பலாந்தோட்டை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7921475
Telephone
Residence: 047 3470707
Office: 047 3470707
Secretary Contact Information
Name: Mr. M.V.P. Niroshana Chaminda
Email:
Mobile: 071 8422382
Telephone: 047 3470707

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.