සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

அஜித் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0777921475 [email protected]

047-3470707 [email protected]

சுருக்கம்

#208

மொத்த தரவரிசை

#135

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-06 (2021-01-20) Oral Contribution Page 59
281-04 (2021-01-08) Oral Contribution Page 56
281-04 (2021-01-08) Oral Contribution Page 48
280-16 (2020-12-10) Oral Contribution Page 77
280-16 (2020-12-10) Oral Contribution Page 83
280-11 (2020-12-04) Oral Contribution Page 81
280-10 (2020-12-03) Oral Contribution Page 84
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
280-07 (2020-11-30) Oral Contribution Page 59
279-04 (2020-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-01-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Hungama Vijayaba Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: Rajapakse Niwasa, Pallerota, Mabadala
Office: ராஜபக்ஷ இல்லம், பல்லேரெட, மாமடல, அம்பலாந்தோட்டை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777921475
Telephone
Residence: 047-3470707
Office: 047-3470707
Secretary Contact Information
Name: Mr. M.V.P. Niroshana Chaminda
Email:
Mobile: 071-8422382
Telephone: 047-3470707

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.