සිංහල தமிழ் English
Medium_ellawala

அகில எல்லாவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 3721508 [email protected]

045 2287137 [email protected]

சுருக்கம்

#163

மொத்த தரவரிசை

#98

கட்சி தரவரிசை

16

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution - Core Statements Page 34
281-08 (2021-02-10) Petitions
Page 8
281-07 (2021-02-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
280-12 (2020-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
278-9 (2020-10-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 158
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
277-6 (2020-09-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 178

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No.42/14, Barnes Rathwatta Mawatha, Balangoda.
Office: இல.42/14 பார்ன்ஸ் ரத்வத்த மாவத்தை பலங்கொடை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3721508
Telephone
Residence: 045 2287137
Office: 045 2287137
Secretary Contact Information
Name: Mr.A.M.S.P. Nayanananda
Email:
Mobile: 077 9078102
Telephone: 077 3057770

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.