සිංහල தமிழ் English
Medium_raheem

அலி சப்ரி ரஹீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_alliances

முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7328344 [email protected]

032 226024 [email protected]

சுருக்கம்

#226

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

3

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 156
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_alliances முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No 09, Spill Road, Puttalam.
Office: இல. 14, ஸ்பில் வீதி, புத்தளம்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7328344
Telephone
Residence: 032 226024
Office:
Secretary Contact Information
Name: Mr. Jamaldeen Mohamed Jauzi
Email: [email protected]
Mobile: 077 7101433
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.