සිංහල தமிழ் English
Medium_2

அநுர பிரியதர்ஷன யாபா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

0777670076 [email protected]

011 2865040 / 037 2281472 [email protected]

சுருக்கம்

#125

மொத்த தரவரிசை

#68

கட்சி தரவரிசை

57

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Notification Page 75
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 6
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
282-08 (2021-04-06) Petitions
Page 7
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 54
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
282-01 (2021-03-09) Oral Contribution Page 66
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 7
281-08 (2021-02-10) Oral Contribution Page 6
281-02 (2021-01-06) Oral Contribution Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-01-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Chandana Yapa; Member of N /W Provincial Council
கல்வி
School: Nalanda Vidyalaya, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No.560,Bangalawa Junction Kotte & Iriyagolla,Yakwila
Office: இல. 560,பங்களா சந்தி, கேரட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777670076
Telephone
Residence: 011 2865040 / 037 2281472
Office: 037-2281472
Secretary Contact Information
Name: Ms.Dammika Sumanaratne
Email: [email protected]
Mobile: 0777345400
Telephone: 037 2281472

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.