සිංහල தமிழ் English
Medium_priynatha

அசோக்க பிரியந்த

இராஜாங்க அமைச்சர் - வர்த்தக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#194

மொத்த தரவரிசை

#124

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
280-09 (2020-12-02) Petitions
Page 7
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
279-05 (2020-11-21) Petitions
Page 13
279-05 (2020-11-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
279-05 (2020-11-21) Oral Contribution Page 14
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
279-03 (2020-11-19) Written Question Page 19
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-05-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Halawatha Dhammaloka Vidyalaya
School 2: St. Xavier's College, Marawila
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No C22 MPs' housing complex madiwela, sri jayawardanapura kotte / "meth setha", Meda Naththandiya Naththandiya.
Office: "மெத்செத" மெத நாத்தண்டிய, நாத்தண்டிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence:
Office: 032 2060305 / 0777625238
Secretary Contact Information
Name: Mr.Dammika Priyasantha
Email:
Mobile: 0761191889
Telephone: 0322060305

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.