සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnasekara

பீ.வை.ஜீ. ரத்னசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

071 4463969 [email protected]

011 2848107 / 037 2231010 [email protected]

சுருக்கம்

#103

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

32

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
282-08 (2021-04-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
282-08 (2021-04-06) Adjournment Question Page 75
282-03 (2021-03-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
281-05 (2021-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 16
280-14 (2020-12-08) Written Question - Supplementary Question Page 16
280-14 (2020-12-08) Written Question Page 14
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-12-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala
Office: சிறீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பண்டுவஸ்நுவர அலுவலகம், ஹிரிபொகுண, ஹெட்டிபொல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071 4463969
Telephone
Residence: 011 2848107 / 037 2231010
Office: 011 2848107
Secretary Contact Information
Name: Mr. Anura Kasturi
Email: [email protected]
Mobile: 071 8164185
Telephone: 037 2291197

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.