සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhana

பந்துல குணவர்தன

அமைச்சர் - வர்த்தக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112199500 [email protected]

சுருக்கம்

#7

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

153

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 6
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution - Core Statements Page 6
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 8
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 7
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 35
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution - Core Statements Page 31
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112199500
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.