සිංහල தமிழ் English
Medium_wigneswaran

க.வி. விக்னேஸ்வரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_kuttani

தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

071-2219250 [email protected]

071-2219250 / 021-22 [email protected]

சுருக்கம்

#153

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 38
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
281-02 (2021-01-06) Oral Contribution Page 37
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
277-6 (2020-09-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 162

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-10-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_kuttani தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: 16C Cambridge Terrace, Colombo 7 / No. 232, Temple Road, Nallur, Jaffna
Office: 232, கோயில் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071-2219250
Telephone
Residence: 071-2219250 / 021-22
Office:
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.