සිංහල தமிழ் English
Medium_mayadunne

மாயாதுன்ன சிந்தக அமல்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

0322263153 [email protected]

சுருக்கம்

#195

மொத்த தரவரிசை

#125

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 40
282-11 (2021-04-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 9
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 9
282-02 (2021-03-10) Petitions
Page 7
281-01 (2021-01-05) Petitions
Page 67
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-10-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 44,D.M.Dasanayakapura,Puttalam road Anamaduwa
Office: இல. 40, த.மு. தசநாயக்க கிராமம்,புத்தளம் வீதி, ஆனமடுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0322263153
Office: 032 2263153 / 0716808050
Secretary Contact Information
Name: Mr.MD.Anushka Nuwan Kumara
Email: [email protected]
Mobile: 0763256569
Telephone: 0322263153

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.