සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma

டலஸ் அழகப்பெரும

அமைச்சர் - மின்சக்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

413021900 / 112574922 [email protected]

சுருக்கம்

#82

மொத்த தரவரிசை

#41

கட்சி தரவரிசை

38

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-04 (2021-03-24) Written Question- Response Page 9
282-04 (2021-03-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-04 (2021-03-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-03 (2021-03-23) Notification Page 7
282-03 (2021-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
282-03 (2021-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-03 (2021-03-23) Written Question- Response Page 12
282-01 (2021-03-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 73
282-01 (2021-03-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 413021900 / 112574922
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.