සිංහල தமிழ் English
Medium_peiris

ஜீ.எல். பீரிஸ்

அமைச்சர் - கல்வி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

112368758 / 112784832 [email protected]

சுருக்கம்

#13

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

186

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution - Core Statements Page 11
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 23
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 25
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 18
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 20
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-08-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112368758 / 112784832
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.