සිංහල தமிழ் English
Medium_peiris

ஜீ.எல். பீரிஸ்

அமைச்சர் - கல்வி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

112368758 / 112784832 [email protected]

சுருக்கம்

#13

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

186

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-10 (2021-04-08) Notification Page 11
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 43
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 53
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 59
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 55
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 61
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 53
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 57
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 54
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-08-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112368758 / 112784832
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.