සිංහල தமிழ் English
Medium_gamini-lokuge

காமினி லொக்குகே

அமைச்சர் - போக்குவரத்து

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112348757 / 112700277 [email protected]

சுருக்கம்

#63

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

90

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 16
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-09 (2021-04-07) Written Question- Response Page 20
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-08 (2021-04-06) Written Question- Response Page 14
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1943-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112348757 / 112700277
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.