සිංහල தமிழ் English
Medium_waleboda

காமினி வலேபொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0773232999/ 0716839441 [email protected]

சுருக்கம்

#109

மொத்த தரவரிசை

#57

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 6
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 48
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion Type 2 Page 61
282-04 (2021-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
282-01 (2021-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
280-03 (2020-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 0773232999/ 0716839441
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.