සිංහල தமிழ் English
Medium_cumaratunga

கெவிந்து குமாரதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

சுருக்கம்

#110

மொத்த தரவரிசை

#55

கட்சி தரவரிசை

14

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 24
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 38
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 24
280-10 (2020-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
280-03 (2020-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone:
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.