සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து

அமைச்சர் - நெடுஞ்சாலைகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

372229729 / 372236608 [email protected]

சுருக்கம்

#11

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

373

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Notification Page 5
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-15 (2021-04-23) Notification Page 5
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 12
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 18
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 11
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 372229729 / 372236608
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.