සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesakara

கஞ்சன விஜேசேகர

அமைச்சர் - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

0777386896 [email protected]

0412222798 [email protected]

சுருக்கம்

#29

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

64

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 62
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion Type 2 Page 51
281-06 (2021-01-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
280-12 (2020-12-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 67
280-10 (2020-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
280-01 (2020-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1982-04-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 / 6, Middle Road, Fort, Matara
Office: 06, மத்திய வீதி, கோட்டே மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777386896
Telephone
Residence: 0412222798
Office: 0112446188
Secretary Contact Information
Name: Mr. Nilanka Jayawardena
Email: [email protected]
Mobile: 0773417811/077224222
Telephone: 0112446188

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.