සිංහල தமிழ் English
Medium_rathnayake

குமாரசிறி ரத்னாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மொனராகலை மாவட்டம்

[email protected]

0555747330 [email protected]

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#122

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 6
282-03 (2021-03-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
281-11 (2021-02-23) Petitions
Page 8
281-03 (2021-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
280-09 (2020-12-02) Petitions
Page 7
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
279-04 (2020-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 147

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 82,Tissa Road Monaragala
Office: இல. 82, திஸ்ஸ வீதி, மொணராகலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0555747330
Office: 0555747330 / 0718127345
Secretary Contact Information
Name: Mr.Ananda Rathnayake
Email: [email protected]
Mobile: 077 7448665
Telephone: 0555747330

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.