සිංහල தமிழ் English
Medium_amaraweera

மஹிந்த அமரவீர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0777730071 [email protected]

0112556270 / 0472228505 [email protected]

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#21

கட்சி தரவரிசை

90

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 15
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution - Core Statements Page 76
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 29
282-09 (2021-04-07) Question by Private Notice – Response Page 28
282-05 (2021-03-25) Written Question- Response Page 10
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 43
282-05 (2021-03-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-05 (2021-03-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-12-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dickwella Vijitha Maha Vidyalaya, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: NO. B -63 Mahagamasekara Road, Colombo 07/ "Adarsha Govipala Road,Yakagala, Angunakolapelessa"
Office: மாதிரிப் பண்ணை வீதி, அகுணகொலபெலஸ்ஸ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777730071
Telephone
Residence: 0112556270 / 0472228505
Office: 0112034132
Secretary Contact Information
Name: B.C. Wijerathna Iddamalgoda
Email: [email protected]
Mobile: 0773053593
Telephone: 0112034132

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.