සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardhana

மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

412268220 / 112722454 [email protected]

சுருக்கம்

#211

மொத்த தரவரிசை

#139

கட்சி தரவரிசை

256

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula Maha Vidyalaya
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 412268220 / 112722454
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.