සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

0777220003 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#30

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

92

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 47
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-06 (2021-03-26) Oral Contribution Page 57
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 30
282-02 (2021-03-10) Oral Contribution Page 6
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 34
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 53
281-11 (2021-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 50 Ihala Bomiriya Kaduwela
Office: இல.50, இஹல போமிரிய கடுவல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777220003
Telephone
Residence:
Office: 0773515770
Secretary Contact Information
Name: Mr. K B Maduwage
Email: [email protected]
Mobile: 0777220003
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.