සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ரஞ்சித் பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

766095060 [email protected]

சுருக்கம்

#136

மொத்த தரவரிசை

#77

கட்சி தரவரிசை

19

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 40
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
281-05 (2021-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
281-05 (2021-01-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
281-03 (2021-01-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
280-12 (2020-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
280-06 (2020-11-28) Petitions
Page 5
279-02 (2020-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
278-14 (2020-11-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-11-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 766095060
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.