සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha

சனத் நிசாந்த

இராஜாங்க அமைச்சர் - நீர்வழங்கல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

032 2259551 [email protected]

சுருக்கம்

#181

மொத்த தரவரிசை

#114

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 41
282-03 (2021-03-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
280-06 (2020-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
280-06 (2020-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
280-05 (2020-11-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 148
278-3 (2020-09-24) Petitions
Page 9
278-1 (2020-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 120
278-1 (2020-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 121

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-03-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Mary's Boys College, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 6, bauddhaloka mawatha colombo 07/ "Deepa sewana" Arachchikattuwa.
Office: தீபா செவன, ஆரச்சிகட்டுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 032 2259551
Office: 0322259551 / 0777449492
Secretary Contact Information
Name: Ms. M.A. Chamari Priyanka
Email:
Mobile: 0773992233
Telephone: 0322259551

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.