සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapksa

திலக் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாரை மாவட்டம்

0772097297 [email protected]

0632223434 [email protected]

சுருக்கம்

#179

மொத்த தரவரிசை

#112

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
280-07 (2020-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
278-11 (2020-10-22) Petitions
Page 5
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-02-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: 73 B7 Ragama Road Kadawatha./ 46/13 Piriwena side Ampara.
Office: இல. 46/13, பிரிவெனா இடம், அம்பாறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0772097297
Telephone
Residence: 0632223434
Office: 0632224907
Secretary Contact Information
Name: Mr Charith Mihiranga Withanage
Email:
Mobile: 0778895304
Telephone: 0632224907

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.