සිංහල தமிழ் English
Medium_witarana

திஸ்ஸ விதாரண

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

112805695 [email protected]

சுருக்கம்

#168

மொத்த தரவரிசை

#104

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 123
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 47
282-05 (2021-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 29
280-07 (2020-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
280-04 (2020-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
279-02 (2020-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-13 (2020-11-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1934-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112805695
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.