සිංහල தமிழ் English
Medium_wickramanayaka

விதுர விக்ரமநாயக

அமைச்சர் - தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

0777274522 [email protected]

0342264477 [email protected]

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#88

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 23
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 25
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-04 (2021-03-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-01 (2021-03-09) Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-11-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BSc, Agriculture, University of Philippines
Postgraduate: Philippines, VITARICH corporation, Consultant, Intl Institute of Rural Construction,
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: 348, Panadura Rd, Horana
Office: இல. 346, பாணந்துறை வீதி, ஹொரணை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777274522
Telephone
Residence: 0342264477
Office: 0342260954
Secretary Contact Information
Name: Mr. Dudley Weerakkody
Email: [email protected]
Mobile: 0713392441
Telephone: 0342260954

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.