සිංහල தமிழ் English
Medium_weerasinghe

வீரசுமன வீரசிங்ஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

774729843 [email protected]/ [email protected]

சுருக்கம்

#23

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

51

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 51
283-02 (2021-05-05) Petitions
Page 6
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 73
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 62
282-02 (2021-03-10) Written Responses Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Daerangala Kanishta Vidyalaya, Matara
School 2: St. Thomas' College, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 774729843
Email: [email protected]/ [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.