සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

விஜயதாச ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

0777447252 [email protected]

0112852841 [email protected]

சுருக்கம்

#168

மொத்த தரவரிசை

#102

கட்சி தரவரிசை

8

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 35
281-03 (2021-01-07) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 42
281-03 (2021-01-07) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 43
280-03 (2020-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 17 Wijeyaba Mawatha, Nawala Road, Nugegoda
Office: இல.17,விஜயபா மாவத்தை, நாவல வீதி, நுகோகொடை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777447252
Telephone
Residence: 0112852841
Office: 0112852841
Secretary Contact Information
Name: Mr. Premalal Elvitigala
Email:
Mobile: 0771034955
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.