සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansa

விமல் வீரவங்ச

அமைச்சர் - கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112890670 [email protected]

சுருக்கம்

#51

மொத்த தரவரிசை

#23

கட்சி தரவரிசை

46

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-08 (2021-02-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
281-08 (2021-02-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
281-05 (2021-01-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
281-05 (2021-01-19) Written Question- Response Page 7
281-05 (2021-01-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
281-01 (2021-01-05) Oral Contribution Page 66
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 92
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112890670
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.