සිංහල தமிழ் English
Medium_yas

නසීර් අහමඩ්

අමාත්‍ය - පරිසර

Icon_slmc

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

සාරාංශය

#172

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

20

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 71
287-07 (2021-11-30) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
287-07 (2021-11-30) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 72
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
278-06 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
277-07 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_slmc ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 02.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3810381
දුරකථනය
නිවසේ: 065 2240222
Office: 011 2809144
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr Sarooj Seyed Mohomed
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 3815316
දුරකථනය: 011 2809144

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.