සිංහල தமிழ் English
Medium_1

அப்துல் ஹலீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

077 7844909 [email protected]

081 2213200 [email protected]

சுருக்கம்

#208

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-13 (2021-07-19) Oral Contribution Page 41
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
280-07 (2020-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
277-04 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-08-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: E-15, MPs Housing Complex, Madiwela, Kotte & No. 16/2 B, Fowziya Garden, Mawilmada Road, Kandy.
Office: இல. 16/2 பீ, பெளசியா தோட்டம், மாவில்மட வீதி, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7844909
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 081 2213200
Office: 081 2213305
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Helpatiya
Email:
கைபேசி: 076 6177091
தொலைபேசி: 081 2213305

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.