සිංහල தமிழ் English
Medium_mayadunne

மாயாதுன்ன சிந்தக அமல்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

032 2263153 [email protected]

சுருக்கம்

#154

மொத்த தரவரிசை

#91

கட்சி தரவரிசை

65

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question Page 106
304-1 (2023-06-06) Written Question Page 105
302-13 (2023-04-28) Written Question Page 18
302-13 (2023-04-28) Petitions
Page 6
302-13 (2023-04-28) Written Question - Supplementary Question Page 19
302-13 (2023-04-28) Written Question - Supplementary Question Page 19
302-8 (2023-03-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
302-8 (2023-03-24) Point of Order - Other
Page 51
302-8 (2023-03-24) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-10-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 44,D.M.Dasanayakapura,Puttalam road Anamaduwa
Office: இல. 40, த.மு. தசநாயக்க கிராமம்,புத்தளம் வீதி, ஆனமடுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 032 2263153
Office: 032 2263153 / 071 6808050
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.MD.Anushka Nuwan Kumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 3256569
தொலைபேசி: 032 2263153

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.