සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara

ஜகத் குமார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7279440 [email protected]

011 2773393 [email protected]

சுருக்கம்

#80

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

70

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-07 (2022-08-31) Petitions
Page 8
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 62
293-07 (2022-07-04) Oral Contribution Page 57
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 50
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 126
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 81
292-04 (2022-05-20) Oral Contribution Page 10
291-05 (2022-05-04) Oral Contribution Page 58
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 66

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 359/B, Pannipitiya Road, Battaramulla.
Office: 359/பீ பன்னிபிடிய வீதி தலவதுகொட
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7279440
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2773393
Office: 011 2887604
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sriyantha Mahee Kithsiri
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 9999963
தொலைபேசி: 011 2887604

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.