සිංහල தமிழ் English
Medium_faleel

மர்ஜான் பளீல்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#225

மொத்த தரவரிசை

#145

கட்சி தரவரிசை

3

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
287-14 (2021-12-08) Petitions
Page 9
285-06 (2021-10-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 54
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 22, MSM Faleel Hajiar Mawatha, Chinafort, Beruwala.
Office: இல. 22, எம்.எஸ்.எம். பளீல் ஹாஜியார் மாவத்தை, சீனன்கோட்டை, பேருவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 034 2298956 / 077 7786785
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Nipun Salinda Vidanagamage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 12667116
தொலைபேசி: 034 2298956

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.