සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksa

நாமல் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 5000001 [email protected]/ [email protected]

011 2553705 [email protected]

சுருக்கம்

#231

மொத்த தரவரிசை

#120

கட்சி தரவரிசை

165

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-11 (2022-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
295-12 (2022-09-08) Oral Contribution Page 6
295-12 (2022-09-08) Petitions
Page 5
293-05 (2022-06-21) Oral Contribution Page 98
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 32
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 45
292-04 (2022-05-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 16
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 12
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1986-10-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 260/12, Torrington Avenue, Colombo 05 & "Carlton", Tangalle.
Office: கால்டன் இல்லம், மகாவெல வீதி, தங்காலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 5000001
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2553705
Office: 011 2689162 / 011 2688404
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sanjay Samarasinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7774848
தொலைபேசி: 011 2689161

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.