සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ஆர். எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

077 7562550 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#61

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

72

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 19
295-02 (2022-08-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
293-09 (2022-07-06) Oral Contribution Page 12
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 117
292-02 (2022-05-18) Adjournment Motion Type 2 Page 43
292-01 (2022-05-17) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 79
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-08-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 10/4, Pothuvil Road,Monaragala & No. 10/4, Medagama, Bibile.
Office: 10/4, மெதகம, பிபில.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7562550
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 055 2277489 / 055 5672634
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.