සිංහල தமிழ் English
Medium_viyalendran

ச. வியாழேந்திரன்

இராஜாங்க அமைச்சர் - வர்த்தக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

077 4595807 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#163

மொத்த தரவரிசை

#99

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 62
302-12 (2023-04-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2
Page 74
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1978-11-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2018-11-02 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2018-11-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 10/8/1, Loris Lane,Bambalapitiya. & No. 21C, Manrasha Road, Batticaloa.
Office: இல.10, டயஸ் லேன், மட்டக்களப்பு
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 4595807
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2451900 / 065 2228676
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Suppaiyah Jeyamurali
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 8571133
தொலைபேசி: 065 2228676

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.