සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha

சனத் நிசாந்த

இராஜாங்க அமைச்சர் - நீர்வழங்கல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

032 2259551 [email protected]

சுருக்கம்

#198

மொத்த தரவரிசை

#126

கட்சி தரவரிசை

36

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
299-02 (2022-12-06) Oral Contribution Page 75
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
298-03 (2022-11-25) Oral Contribution Page 5
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
297-02 (2022-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
296-15 (2022-11-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
296-15 (2022-11-09) Written Question- Response Page 22
296-15 (2022-11-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
289-05 (2022-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response
Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-03-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Mary's Boys College, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 6, Bauddhaloka mawatha colombo 07. & "Deepa sewana", Arachchikattuwa.
Office: தீபா செவன, ஆரச்சிகட்டுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 032 2259551
Office: 032 2259551 / 077 7449492
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. M.A. Chamari Priyanka
Email:
கைபேசி: 077 3992233
தொலைபேசி: 032 2259551

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.